کنترل کیفیت

نزدیک به 50 سال تخصص در ساخت دستگاه های ترمز پرس و ماشین های گیوتینی این امنیت را به ما می دهد که برای چالش های آینده مورد نیاز است.

استانداردهای بالای کیفیت و تیمی با بهترین آموزش و دانش ، شرط اصلی موفقیت ما است.

محصولات ما حاصل تمرکز مداوم بر بهبود فرایندهای داخلی است که از سطح کیفیت بالایی پشتیبانی می شوند ، که منجر به شناخت دستگاه های Accurl به عنوان تجهیزات گارنتن با کیفیت می شود.