بسته بندی و تحویل

1. مورد چوبی ما پس از درمان بخور است. به صرفه جویی در زمان صرفه جویی در زمان حمل و نقل نیازی نیست.

2. همه قطعات یدکی دستگاه توسط بعضی از نرم ها پوشانده شده است
مواد عمدتا با استفاده از پشم مروارید.

3.The اصلی مورد چوبی با قالب ثابت است.

4. قسمت زیرین چوبی دارای جک آهنی محکم است که برای حمل و نقل مناسب است.