خدمات پس از فروش

ACCURL خدمات خود را از طریق کیفیت و نزدیکی با مشتری غنی می کند. صلاحیت و تجربه به دست آمده به عنوان تولید کننده ، عوامل اصلی برای راه حلهای ارائه شده و نتایج حاصل از آن است.

مشتری ACCURL این است که خدمات مشاوره ای را در زمینه مشاوره و پشتیبانی قبلی و بعد از فروش داشته باشد. ما معتقدیم که کمک های فنی برای بهترین عملکرد تجهیزات بسیار ضروری است و به همین ترتیب ، تصمیم گرفتیم آموزش های مادام العمر رایگان را از سال 1988 به تمام مشتری ارائه دهیم.

ما مداخله فوری را برای همه موارد اضطراری ، چه در مورد خرابی مکانیکی و چه در آموزش یا روشن شدن شبهات ، تضمین می کنیم. ما از تکنسین های بسیار ماهر و باتجربه استفاده می کنیم تا بهترین مشاوره را در اختیار مشتری قرار دهیم ، بهترین راه حل های برش و شکل دادن صفحات فلزی را جستجو می کنیم.